Transparant Nederland faciliteert permanent netwerkanalyses door inzichtelijk te maken hoe de bestuurlijke macht in Nederland werkt op basis van (open) data van personen, organisaties en relaties.

Transparant Nederland ontwikkelt een databank voor de relaties en verbindingen tussen politici en mensen en organisaties in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, universiteiten en denktanks gedestilleerd worden. We doen onderzoek naar beschikbare data, ontwikkeleneen digitaal platform en bouwen een API die hergebruik faciliteert.

Daarnaast start Transparant Nederland een mediacampagne met een aantal mediapartners. Samen met de mediapartners wordt de database gebruikt voor netwerkanalyses en visualisaties daarvan. Deze brengen bestuurlijke machtsstructuren in kaart op basis waarvan artikelen geschreven en gepubliceerd worden of nieuwsitems kunnen worden geproduceerd.

Transparant Nederland is een samenwerking van:
Waag Society
Netwerk Democratie
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden, Centre for Innovation

Mediapartners
Vrij Nederland
De Correspondent
De Volkskrant
Follow the Money
VPRO Tegenlicht

Mede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Stichting Democratie en Media

Met dank aan:

gh_logo_naam_beschrijving_small

API

Links & Informatie

Transparant Nederland brengt verschillende open datasets over bestuurlijk Nederland bij elkaar in één platform. Informatie over één person of organisatie wordt inzichtelijk en de herkomst van gegevens blijft herleidbaar tot de oorspronkelijke bron.
Het doel is deze databeschikbaar te stellen voor onderzoek en journalistiek.

Data is te doorzoeken via een eenvoudige databrowser en een netwerkvisualisatie. Daarnaast is een API (wikipedia) beschikbaar.

Browser

Voor een eerste inzicht in de opgenomen data is er een eenvoudige databrowser.
Deze browser geeft op hoofdlijnen inzicht in de datasets, de mensen, organisaties en relaties.

Via de browser (knop Explore in Lynks) is ook de Lynks visualizer beschikbaar; dit is een speciale instantie die samenwerkt met de Tranparant Nederland.

Lynks is een gratis online netwerk visualisatie-tool, ontwikkeld door Universiteit Leiden in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over Lynks is hier te vinden.

API

De API is beschikbaar via api.transparantnederland.nl;
Documentatie bij API (en broncode) is te vinden op github.
Voor gebruik in combinatie met Open Refine (voorheen Google Refine) is er een Reconcile API ontwikkeld, gedocumenteerd in de readme.md.

Opmerkingen?

Transparant Nederland levert grondstof voor verder onderzoek. Er is nu een bescheiden hoeveelheid datasets beschikbaar. Pointers naar andere beschikbare data zijn welkom, het toevoegen van datasets is vooralsnog ondergebracht bij de projectpartners.

We zijn bereikbaar via info@transparantnederland.nl.

© Transparant Nederland 2015 - Download de stijlgids hier